نمایش # 
نامه تبریک انجمن دیرینه شناسی ایران برای انتصاب جناب آقای دکتر علیرضا شهیدی به سمت معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مجموعه مقالات دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
پیام تبریک و سپاس گزاری هیأت مدیره انجمن دیرینه شناسی ایران
برگزاری انتخابات هیأت مدیره انجمن دیرینه شناسی ایران
برگزاری دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
برنامه زمان بندی ارائه سخنرانی‌ها در دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
اطلاعیه
اطلاعیه مهم
نتایج ارزیابی مقالات دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن دیرینه شناسی ایران
اطلاعیه مهم در خصوص تغییر زمان برگزاری دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
تمدید مهلت دریافت مقالات دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
روز ملی فسیل 1396
برگزاری یازدهمین همایش
انتخاب کتاب سال دیرینه شناسی کشور
کانال تلگرام انجمن دیرینه شناسی ایران
فراخوان یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ـ دانشگاه پیام نور طبس ـ اسفند 1395
عضویت در انجمن بین المللی دیرینه شناسی
سخنرانی علمی دکتر لیا دویر و دکتر دیتر کورن
اطلاعیه مهم در خصوص شماره تلفن دبیرخانه انجمن دیرینه شناسی ایران
چهارمین شماره دوفصلنامه ديرينه شناسي انجمن ديرينه شناسي ايران منتشر شد.

زیر مجموعه ها