نامه تبریک انجمن دیرینه شناسی ایران برای انتصاب جناب آقای دکتر علیرضا شهیدی به سمت معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 IMG 20190514 014955 978

 

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر علیرضا شهیدی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

با اهدای سلام و تحیّات

با کمال مسرّت انتصاب شایسته حضرتعالی و ریاست سازمان کهن زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور را تبریک عرض می نماییم. بی شک حضور ارزشمند حضرتعالی که از بدنه کارشناسی این سازمان راهبردی هستید و تجربه گران سنگ تان که به پشتوانه سالها حضور فعّال در سپهر زمین شناسی ایران و آشنایی و اشراف کامل به مسائل مختلف پیرامون این دانش بنیادی حاصل شده است، در پیشبرد اهداف عالیّه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور راه گشا و مایه خرسندی است. امیدواریم با مدیریت، درایت و تخصّص ارزشمند حضرتعالی که شهره به حسن خلق و تعهّد سازمانی والا هستید، افقی روشن و آینده ای درخشان پیش روی مجموعه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور قرار گیرد. ضمن تبریک مجدّد این انتصاب، انجمن دیرینه شناسی ایران که متشکّل از جمع کثیری از دیرینه شناسان مجرّب و کارآزموده کشور است، آمادگی کامل خود را جهت هرگونه همکاری در انجام مطالعات دیرینه شناسی و چینه شناسی که به واقع اساس هر پژوهش زمین شناسی و به ویژه نیاز اولیّه در تهیّه نقشه های زمین شناسی به عنوان رسالت بنیادین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور است، اعلام می دارد. سربلندی و بهروزی و توفیق روز افزون شما را از درگاه باری تعالی آرزومندیم. 

                                                                                                                     با احترام 

                                                                                                                     عباس قادری

                                                                                                                    رئیس انجمن دیرینه شناسی ایران