برگزاری انتخابات هیأت مدیره انجمن دیرینه شناسی ایران

جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن دیرینه شناسی ایران، در حاشیه دوازدهمین همایش این انجمن به میزبانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در مشهد مقدس برگزار گردید. در این نشست که با هدف برگزاری چهارمین دوره انتخابات هیأت مدیره انجمن، ارائه گزارش عملکرد سالانه و اصلاح مواردی از بندهای اساسنامه انجمن صورت گرفت، اعضای پیوسته انجمن آرای خود را به صنذوق رأی ریخته و شمارش آرا در حضور نماینده ناظر کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد.

بر این اساس، از میان نامزدهای سمت هیأت مدیره و بازرس، افراد زیر به ترتیب حائز اکثریت آرا شدند:

اعضای منتخب هیأت مدیره انجمن:

1-دکتر عباس قادری

2-دکتر احمد رئوفیان

3-دکتر واچیک هایراپتیان

4-دکتر شاهین زمان

5-دکتر محمد وحیدی نیا

اعضای منتخب سمت بازرس انجمن:

دکتر مهدی بادپا

همچنین اقای دکتر سید ناصر رئیس السادات و خانم دکتر منصوره قبادی پور به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره و خانم دکتر الهام داوطلب به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

هیأت مدیره منتخب دوره چهارم انجمن دیرینه شناسی ایران، زحمات درخور تقدیر و شایان توجه جناب آقای دکتر علیرضا عاشوری، جناب آقای دکتر نصرالله عباسی و سرکار خانم منصوره قبادی پور، اعضای هیأت مدیره دوره سوم انجمن را صمیمانه ارج می نهند و برای این بزرگواران آرزوی سربلندی و توفیق روز افزون دارند.