چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن دیرینه شناسی ایران

بسمه تعالی 

نظر به برگزاری چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن دیرینه شناسی ایران در جلسه مجمع عمومی انجمن به تاریخ 16 اسفند ماه 1397 ، انجمن از متقاضیان نامزدی برای انتخاب پنج نفر عضو هیات مدیره و یک نفر بازرس دعوت می نماید درخواست نامزدی و رزومه علمی خود را حداکثر تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 به پست الکترونیک انجمن به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ارسال نماید.

شرایط نامزدی برای عضویت در هیات مدیره انجمن دیرینه شناسی ایران : 

1- داشتن عضویت پیوسته فعال انجمن 

2- داشتن مدرک دکتری

3- عضویت هیات علمی در یکی از دانشگاه های دولتی ، آزاد یا پیام نور

تبصره 1 : اعضای ییوسته دارای مدرک دکتری که در بخش صنعت و معدن یا شرکت نفت مشغول فعالیت هستند نیز می توانند برای انتخاب به عنوان عضو هیات مدیره نامزد شوند.

تبصره 2 : در صورت انتخاب افراد شاغل در دانشگاه های آزاد یا پیام نور ، تنها یک سهم از پنج نفر اعضای هیات مدیره به ایشان اختصاص خواهد یافت. 

تبصره 3 : درصوزت انتخاب افراد شاغل درصنعت، معدن و شرکت نفت ، تنها یک سهم از پنج نفر اعضای هیات مدیره به ایشان اختصاص خواهد یافت .

شرایط نامزدی برای انتخاب به عنوان بازرس هیات مدیره انجمن دیرینه شناسی ایران:

1 - داشتن عضویت پیوسته انجمن