تمدید مهلت دریافت مقالات دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

نظر به تماسهای مکرر علاقه مندان به شرکت در دوازدهمين همایش انجمن دیرینه شناسی ایران جهت تمدید مهلت دریافت مقالات، دبیرخانه این همایش اعلام می دارد فرآیند دریافت مقالات تا 22 بهمن ماه 1397 تمدید گردید.

خواهشمند است مقالات خود را مطابق با چارچوب موردنظر انجمن که در اطلاعیه های قبلی آمده است، تهیه و از طریق پست الکترونیک انجمن در اسرع وقت ارسال نمایید.