دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

بسمه تعالی

فراخوان دوازدهمين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران

8-9 اسفند ماه 1397

اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق ـ مشهد مقدّس

انجمن ديرينه شناسي ايران در راستاي توسعه و تبادل نظر علمي و ارائه آخرين یافـته‌های علمي و پژوهشي دانش ديرينه شناسي و علـوم وابـسته، در نـظر دارد تا با استـعانت از خـداوند مـتعال، دوازدهمین همايش خود را در جوار بارگاه ملکوتی آقا علی بن موسی الرضا در تاريخ 8-9 اسفندماه 1397 در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در مشهد مقدّس برگـزار نمايد. لذا دبـيرخانه هـمايش از کليه استادان، دانـش پـژوهان، صاحـبان انـديشه و دانشجـويان علاقه‌مـند جـهت حضـور در هـمايش و ارائـه مـقاله و آخـرين دستاوردهاي علمي ـ پژوهشي دعوت به عمل مي‌آورد.

Copy of Poster 2

1- برنامههاي علمي  

برنامـه‌هاي علمي همايش در دو روز از 8 تا 9 اسفندماه برگـزار مي‌شود. روز اول همايش به ارائه مقاله‌ها و روز دوم به بازديدهاي علمي اختصاص يافته است. مقاله‌هايي که به صورت سخنراني پذيرفته مي‌شوند در مدت زمان 15 دقيـقه ارائه شده و 5 دقيقه زمان براي پرسش، پاسخ و بحث در نظر گرفته مي‌شود. مقاله‌هاي پذيرفته شده به عنوان پوستر در يک زمان 2 ساعته بر روي تابلو به بحث و هم انديشي گذاشته مي‌شوند. بازديدهاي علمي نيز در دو مسیر مختلف شامل تاقدیس آق‌دربند جهت آشنایی عمومی با پی‌سنگ و توالی پالئوزوئیک ـ تریاس حوضه کپه‌داغ و نیز مسیر مشهد ـ سرخس جهت آشنایی با توالی چینه‌شناسی عمومی حوضه کپه‌داغ برگزار خواهد شد. شرايط حضور در بازديدهاي علمي در وب سايت انجمن درج گرديده است.

2- محورهاي همايش

دبيرخانه همايش مقالات ارسالی را در محور‌هاي زير پذيرا مي‌باشد:

  

1- ريز ديرينه شناسي

2- ديرينه شناسي بي مهرگان

3- ديرينه شناسي مهره داران

4- ديرينه شناسي گياهي

5- پالینولوژی ديرينه

6- ديرينه شناسي اثرفسيلها

7- بوم شناسي ديرينه

8- جغرافياي زيستي ديرينه

9- چينه نگاري زيستي

10- چينه نگاري سنگي

11- چينه نگاري رخدادي

12- چينه نگاري ايزوتوپي

13- چينه نگاري تواليها

14- کاربرد ديرينه شناسي در اکتشاف ذخاير هيدروکربوري

 

3- چگونگي تهيه مقالات

دبيرخانه دوازدهمین همايش انجمن دیرینه شناسی ایران، مقاله‌ها را با شرايط زير مي‌پذيرد:

الف) مقاله بايد جنبه نوآوري، پژوهشي و ترجيحاً کاربردي داشته و قبلاً در جايي ارائه نشده باشد.

ب) مقاله با فرمت نرم افزارWord 2007 تهيه و ذخیره شود.  

پ) مقاله به صورت کامل شامل چکـيده فارسي و انگليسي، مـقدمه، بحـث، نتيجه‌گيري و منابع فارسي و انگليسي و داخل الگوی ارائه شده از سوی دبیرخانه همایش تهیه و ارسال شود.

ت) اندازه صفحه (Paper size) در قطع A4 انتخاب شود.  

ث) عنوان مقاله، نام نویسندگان و مرکز پژوهشي در وسط و با یک سـطر فاصله نوشته شود.  

ج) سخنـران مـقاله با علامـت * مـشخص گـردد. لازم به ذکـر است که کلیه مکاتبات مربوط به مقاله تنها با سخنران انجام می شود.  

چ) فاصله متن از سمت بالا و پایین 3 سانتي‌متر و از چپ و راست 2/5 سانتـی‌متر و فاصله بین سطرها در همه موارد معادل 1 واحد در نظر گرفته شود.  

ح) نگارش مقاله (فارسی يا لاتین) با قلمهای زیر انجام گیرد:  

ـ عنوان اصلي فارسي مقاله با قلـم B Titr 16 ضخيم و عنوان انگليســي با قـلم Times New Roman 14 ضخيم  

ـ نام و نام خانوادگی نویسندگان با قلم B Mitra 10 ضخيم و در انگليســي با قـلم Times New Roman 10 ضخيم

ـ آدرس پژوهشي و نشانی الکترونیک با قلـم B Mitra 10 و در انگليســي با قـلم Times New Roman 9 ضخيم

ـ عـناوین فارسي مقاله با قلـم B Zar 12 ضخيم و عناوين انگليسي مقاله با قلم Times New Roman 11 ضخيم  

ـ چکیده فارسي با قلم B Mitra 11

ـ چکیده انگليسي با قلم Times New Roman 9

ـ متن مقاله با قلم B Zar 12 و قلم Times New Roman 10

ـ منابع فارسي با قلم B Zar 12 و منابع انگليسي با قلمTimes New Roman 10  مطابق با الگوی ارائه شده از سوی دبیرخانه همایش

ـ زیرنویس شکلها و نمودارها با قلم B Zar 9 و قلم Times New Roman 8

خ) شـکلها و جـدولها بايـد در مـتن صفحه آرایی شده و تعـداد صفـحات مقاله از پنج صـفحه بیـشتر نشـود. نـسخـه تایپ شــده با فـرمت doc همراه با یک نـسخه از تصـاویر قرار داده شده در متن مقاله با فرمت TIFF یا JPEG و با وضوح dpi300 در قالب فایل‌های جداگانه‌ای از طریق پست الکترونیک انجمن به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال گردند.

د) مـقالات توسـط کمیـته علمی و هیأت داوران همایش بررسی شده و نتـیجه آن به اطلاع سخنران خواهد رسید.  

4- دهمین انتخاب کتاب سال ديرينه شناسي  

انجمن ديرينه شناسي ايران به منظور تـشويق و قدرداني از مـؤلفان و مترجمان کتاب در زمينه‌هاي مختلف دانش ديرينه شناسي، کتاب‌هاي چاپ شـده در سـال را توسط هيأت داوران مورد بررسي قرار داده و از ميان آنها کتاب‌هايي را که امتياز کافي کسب نمايند، در مراسم اختتاميه همايش معرفي و از پديدآورندگان آنها تقديـر به عمل خـواهد آورد. بديـن منظور از کليه مـؤلفان و مترجمان کـتاب در زمـينه ديـرينـه شناسي کـه تاريـخ چاپ اثـر آنـها از 1396/11/1تا 1397/11/20 مي‌باشد، درخواست مي‌نـمايد دو نسـخه از کـتاب را بـراي شرکت در مـسابقه انتخاب کتاب سال حداکثـر تا تاريـخ 1397/11/25به دبیرخـانه همايش ارسال نمايند.  

 

5- نمايشگاه کتاب، وسايل و تجهيزات زمين شناسي  

داوطلبان برگزاري نمايشـگاه‌هاي کتاب، وسـايل و تجـهيزات زمـين‌شناسي و همـچنين کليه مؤسـسات و شـرکتهايي که مـايل به داشـتن غـرفـه در مـحل برگـزاري هـمايش مـي‌باشند، بـراي اطلاع از نـحوه شـرکت در نـمايشگاه می‌توانند با دبيرخانه همايش تماس بـگيرند. با توجه به فـضاي مـحدود، اولويت واگـذاري غرفه‌ها با شرکتهايي است که مدارک ثبت نام را زودتر ارسال نمايند.

6- زمان بندی همایش

مهلت ارسال مقالات   97/11/12

اعلام پذيرش مقالات   97/11/15  

آخرين مهلت ثبت نام در همايش   97/11/20

آخرين مهلت رزرو فضاي نمايشگاه   97/1/30

افتتاحيه همايش و ارائه مقالات   97/12/8

بازديدهاي صحرايي   97/12/9

نکته مهم: شرط برگزاري بازديدهاي صحرايي به حدنصاب رسيدن تعداد متقاضيان (حداقل 20 نفر خواهد بود)

7 – هزينهها  

هزينه ثبت نام بايد به حساب جاري شماره 425062719 بانک تجارت شعبه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد در وجه انجمن ديرينه شناسي ايران واريـز و اصل فيش به همراه فـرم ثبـت نام حـداکـثر تا تاريخ 97/11/20 به پست الکترونیک انجمن ارسال شود.  

* در صورتی که شرکت کننده‌ای بیش از یک مقاله ارسال نماید، باید به ازای هر مقاله اضافی مبلغ 500/000 ریال پرداخت نماید. بدیهی است سایر همکاران مقاله، در صورت تمایل به شرکت در همایش، باید جداگانه ثبت نام نموده و هزینه کامل را پرداخت نمایند.