روز ملی فسیل 1396

بسمه تعالی

انجمن بین‌المللی دیرینه شناسی (Palaeontological Association) به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بین‌المللی پیشرو در ترویج و توسعه دانش دیرینه شناسی، از همه اعضای خود خواسته است تا یکی از روزهای ماه اکتبر را به عنوان "روز فسیل" نام‌گذاری کنند و ضمن انجام فعالیتهایی مناسب برای آشنایی بیشتر علاقه‌مندان به دانش دیرینه شناسی، از دانشجویان تا عامه مردم، و معرفی کاربردهای این علم در شناخت تاریخ زمین، سرگذشت حیات، اکتشاف ذخایر هیدروکربوری و ...، ارتباط شایسته‌ای میان متخصصین این دانش بنیادی با بطن جامعه برقرار نمایند.
با این هدف، انجمن دیرینه شناسی ایران نیز به عنوان یکی از عضوهای زیرمجموعه این انجمن بین‌المللی، روز سوم آبان ماه مطابق با 25 اکتبر را به عنوان "روز فسیل" انتخاب نموده است و از تمامی دانشگاه‌هایی که دارای گروه‌های زمین‌شناسی هستند و از تمام همکاران زمین شناس عضو هیات علمی دانشگاه‌ها و نیز معلمین و دبیران محترم آموزش و پرورش، مدیران موسسات آموزشی، موزه‌ها و شرکتهای مختلف زمین شناسی، معدنی، نفتی و اکتشافی تقاضا می‌نماید در جهت برگزاری برنامه‌ای مرتبط با دانش دیرینه شناسی در معرفی این روز خاص مشارکت و همکاری نمایند.
برگزاری بازدیدهای علمی یک روزه، کلاسهای آزاد دیرینه شناسی، تجمعات کوچک علمی در مکانهای عمومی نظیر پارکها، کارگاههای مقاله خوانی، باز گذاشتن درب موزه‌های زمین شناسی دانشگاه‌ها برای بازدید عموم، نمایش فیلم‌های مستند دیرینه شناسی در سالنهای اجتماعات دانشگاه و ... مواردی است که از سوی انجمن دیرینه شناسی ایران پیشنهاد شده است.
در این راستا، پارک علمی پروفسور بازیمای مشهد (به نشانی بلوار خیام شمالی، طبقه چهارم مجتمع وصال) در بعد از ظهر روز چهارشنبه سوم آبان ماه 1396 پذیرای علاقه مندان دانش دیرینه شناسی ایران خواهد بود.

photo 2017 10 24 15 38 51