1. اخبار
۱۳۹۶/۱۲/۱۶
2018-03-07-09-31-01بسمه تعالی انجمن بین‌المللی دیرینه شناسی (Palaeontological Association) به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بین‌المللی پیشرو در ترویج و توسعه دانش دیرینه...
۱۳۹۶/۱۲/۱۶
2018-03-07-09-29-47بسمه تعالی یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران در روزهای 17-18 اسفند ماه 1395 و با حضور جمع کثیری از استادان، پژوهشگران و دانشجويان دیرینه شناسی...
۱۳۹۶/۱۲/۱۶
2018-03-07-09-26-26بسمه تعالی کتاب "اطلس جامع داینوفلاژله‌های دوره کرتاسه حوضه رسوبی کپه‌داغ" نوشته آقای دکتر محسن علامه، در یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، به...
۱۳۹۶/۱۲/۱۶
2018-03-07-09-16-53انجمن دیرینه شناسی ایران در راستای توسعه تعاملات بین المللی خود، از ابتدای فوریه 2016 به عضویت انجمن بین المللی دیرینه شناسی (International...
۱۳۹۶/۱۲/۱۶
2018-03-07-09-15-41سخنرانی علمی دکتر لیا دویر و دکتر دیتر کورن با موضوع دیرینه شناسی مرز پرکامبرین ـ کامبرین و اثر لی لی پوتی شدن بر آمونوئیدهای پرمین در دانشگاه فردوسی مشهد...
۱۳۹۶/۱۲/۱۶
2018-03-07-09-02-50صفحه ای با این مشخصات پیدا نشد .