جديدترين اخبار
     

جستجو
     ورود
     
 مشكل در ورود به سيستم؟

     

آخرین به روز رسانی 12/6/1396 ساعت 11:30

انجمن ديرينه شناسی ايران  به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقای علمی ديرينه شناسی، توسعه كيفی نيروهای متخصص، بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه ديرينه شناسی تشكيل گردیده است.

جدیدترین اخبار

photo_2017_10_24_15_38_51

مجموعه مقالات یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران در شهر طبس برگزار شد.

photo_2017_09_05_11_35_54

photo_2017_04_08_23_33_51

کانال تلگرام انجمن دیرینه شناسی ایران (نشانی کانال)

فراخوان یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ـ دانشگاه پیام نور طبس ـ اسفند 1395

Poster2

دریافت فایل مجموعه مقالات دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران؛ خرداد 1395

سخنرانی علمی دکتر لیا دویر و دکتر دیتر کورن با موضوع دیرینه شناسی مرز پرکامبرین ـ کامبرین و اثر لی لی پوتی شدن بر آمونوئیدهای پرمین در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

IMG_3051

دریافت فایل PDF مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران (مشهد)

دریافت فایل PDF مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران (زنجان)

اطلاعیه مهم در خصوص شماره تلفن دبیرخانه انجمن دیرینه شناسی ایران

چهارمین شماره دوفصلنامه ديرينه شناسي انجمن ديرينه شناسي ايران منتشر شد.عضویت در انجمن


یازدهمين همایش انجمن دیرینه شناسی ایران


دوفصلنامه ديرينه شناسي


بخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.